ACT

Home »  ACT

osudaTerapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy – ACT) predstavlja inovativnu terapiju ponašanja koja je kreirana sa ciljem da pomogne pojedincima da smanje nepotrebnu patnju i da krenu naprijed sa građenjem onakvog života kakvog smatraju vrijednim življenja. ACT je revolucionaran ne samo zbog specifičnih tehnika ili strategija koje inkorporira u tretman, već i zbog toga što uči ljude kako da se angažuju i prevaziđu psihološku patnju kroz tehnike prihvatanja i pune svjesnosti (eng. mindfulness), kako da razviju psihološku fleksibilnost i saosjećanje prema sebi i kako da razvijaju oblike djelovanja koji unapređuju njihovo življenje.