CFT

Home »  CFT

ss_303484310_girl_heart_hands-300x195Terapija usmjerena na saosjećanje (eng. Compassion focused therapy – CFT) je terapijski pristup usmjeren na građenje saosjećajnog uma kroz terapijske aktivnosti zasnovane na suštinskim psihološkim i neurofiziološkim procesima zahvaljujući čemu ovaj terapijski pristup ide prema integrisanoj, biopsihosocijalnoj nauci o psihoterapiji. Za cilj ima pomaganje ljudima da razviju način odnosa prema svojim iskustvima sa emocionalnom toplinom, sigurnošću i umirenošću, preko saosjećanja prema drugima i saosjećanja sa sobom. Izraz “compassion” označava osjećanje dubokog saosjećanja kada je neko suočen sa patnjom, a koje pokreće na djelovanje u pravcu oslobađanja od patnje.