Psihoterapija djece i adolescenata

Home »  Psihoterapija djece i adolescenata

dječakKognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) djece je popularni oblik psihoterapije koji se danas koristi za niz problema sa mentalnim zdravljem kod djece i adolescenata. Empirijska osnova KBT je dokazana kroz brojne kontrolisane studije koje su rezultovale većim uvjerenjem kliničara da je KBT najbolja terapija za mnoge poremećaje.
Najčešće se koristi kod:
1) eksternalizovanih problema ponašanja kao što su vršnjačko zlostavljanje, agresivnost, hiperaktivnost, neposlušnost i
2) internalizovanih problema ponašanja kao što su anksioznost, depresija, usamljenost i socijalna povučenost.

Dobar terapijski efekat je evidentan i kod raznih fobija (od raznih životinja, insekata, mraka, visine, vode…).

Savjetima i obučavanjem roditelja za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapijskih principa i tehnika utičemo na promjene ponašanja kod djece.