REBT

Home »  REBT

Racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija (REBT) je sveobuhvatan pristup pomaganja ljudima da promijene svoje disfunkcionalne emocije i ponašanja, pokazujući im kako da postanu svjesni svojih uvjerenja i stavova koji stvaraju ova neželjena psihička stanja. Proces promjene je edukacion, tako da omogućava osobama da pomažu sami sebi čak i kada je formalna terapija završena. Ovaj samopomažući aspekt REBT-a predstavlja jednu od najvećih snaga terapije usklađene sa zahtjevima savremenog društva. REBT se uspješno primjenjuje za pomaganje ljudima sa veoma različitim kliničkim i nekliničkim problemima kao što su: depresija, anksioznost, stres, neasertivnost, PTSP, bijes, poremećaji hranjenja, fobije, socijalne fobije, seksualne disfunkcije, problemi separacije, bračni i ljubavni problemi te mnogi drugi.