tamarai
Komentari isključeni za Kako savladati strah od javnog nastupa
and posted in SAVJETI PSIHOLOGA

strah od javnog nastupaStrah od javnog nastupa ili ono što najčešće nazivamo tremom predstavlja strah da ćemo se osramotiti pred publikom tako što ćemo u našem nastupu otkriti negativne aspekte sebe, kao što su nesigurnost i nesavršenost. U osnovi straha od javnog nastupa jeste ideja da ako otkrijemo sopstvene nedostatke, naša vrijednost u očima drugih će biti smanjena. Strah od javnog nastupa često je praćen tipičnim tjelesnim reakcijama straha kao što su drhtanje, znojenje dlanova, ubzan rad srca, klecanje koljena i tome slično. Strah od javnog nastupa predstavlja normalnu reakciju uoči držanja govora ili izlaganja prezentacije. On je prisutan čak i kod onih osoba čija profesija podrazumjeva učestalo javno izlaganje kao što su glumci i pjevači. Ne postoji osoba, ma koliko da ima iskustva u oblasti javnog nastupa, koja izlazi pred publiku bez ikakvog osjećaja treme. Takozvana pozitivna trema tj. izvestan nivo napetosti su čak i poželjni da bi izlaganje bilo dobro. Samim tim što nam je stalo da naše izlaganje bude kvalitetno, sasvim je i logično da uoči izlaska pred publiku osjećamo određen nivo napetosti. Dakle, strah od javnog nastupa je prirodna reakcija koja se ne može ukloniti. Jedino što se može postići jeste da se intenzite ovog straha ublaži kako ne bi u potpunosti paralisao osobu u njenom izlaganju.

Pored ovoga, veoma je važno prepoznati određene iracionalne misli kojima sebe činite uznemirenim. Tipične misli koje dovode do straha od javnog nastupa jesu zahtjevi da morate da budete brilijantni u svom izlaganju, da morate biti savršeni i pri tome fascinirati publiku. Razmišljajući na ovaj način, nije ni čudo da se uplašite kada se nađete suočeni sa publikom kojoj treba da održite govor. Ne morate da fascinirate publiku i vaše izlaganje ne mora biti savršeno, iako bi vi to zaista voljeli. Neće biti ništa strašno i ako pogriješite ili pokažete svoju nesigurnost, to ne znači da ste manje vrijedna osoba. Dovoljno je da se dobro pripemite i pažljivo izložite svoju prezentaciju bez zahtjeva da ona bude savršena.

Praktični savjeti za pripremu za javni nastup

Prvi korak u pripremi za javni nastup jeste uvježbavanje samog materijala. Ono što je veoma bitno jeste da budete dobro upućeni u problematiku o kojoj pričate. Na taj način, kroz detaljnu pripremu smanjujete šansu da u toku izlaganja napravite grešku. Dobra priprema za javni nastup podrazumjeva da jako dobro naučite oblast o kojoj ćete izlagati, da pripremite strukturu i redoslijed izlaganja kao i skicu koja će vam biti podsjetnik ukoliko zaboravite šta je sljedeće što treba da kažete. Dakle, važno je da imate na umu svaki detalj sopstvene prezentacije jer je to najefikasniji način da se osjećate sigurno.

Pored toga, jedan od savjeta koji je veoma koristan u pripremi za javni nastup jeste vizualizacija. Vizualizacija podrazumjeva da u svojim mislima na vrlo detaljan način prolazite kroz scenu javnog nastupa, pri čemu sebe zamišljate kao osobu koja na samopouzdan način izlaže prezentaciju. Iako mi znamo da se radi samo o zamišljanju, ovu vizualizaciju mozak registruje kao iskustvo tj. kao nešto što smo stvarno proživjeli. Na taj način kada se nađete u stvarnoj situaciji izlaganja bićete spremniji da na adekvatan način održite govor.

Sastavni dio pripreme za javni nastup jeste i preslišavanje naglas. Izgovarajući naglas prezentaciju, mi sami sebe čujemo i na taj način postajemo sigurniji u pogledu sopstvenog izlaganja. Veoma je važno da kroz svoj govor prođete više puta. Kroz ponavljanje naglas samog govora, pomažete sebi da što bolje zapamtite sadržaj kao i da se sigurnije osjećate u ulozi govornika.

Ponekad je korisno i da svoj govor držite pred grupom prijatelja. Kroz vježbanje sa prijateljima, postajete upoznati sa načinom na koji je najbolje da se obraćate grupi. Što više uvježbavate svoj govor kroz vizualizaciju ili stvarno izlaganje pred prijateljima ili čak ogledalom, to sebe činite spremnijim da se uhvatite u koštac sa izlaganjem pred širom publikom.

Prilikom pripreme za vaš javni nastup važno je imati na umu publiku kojoj izlažete prezentaciju. Što ste bolje upoznati sa ciljnom grupom ljudi kojoj izlažete svoju prezentaciju, to ćete biti spremniji da svoj govor prilagodite karakteristikama publike.

Za vrijeme javnog nastupa važno je da ne budete centrirani na sebe. Prestanite da razmišljate da li izgledate dobro, da li ste dovoljno dopadljivi i elokventni, da li djelujete sponatno ili ne… Fokus vaše pažnje treba da bude na publici i na tome da li ona sluša i razumije vaše izlaganje. S obzirom da od značaja publike u velikoj mjeri zavisi i intenzitet nervoze, psiholozi predlažu savjete kako da se ublaži osjećaj treme. Jedan od savjeta jeste da se publika zamisli kao neko ko želi da čuje ono što imate da kažete i ko je dobronamjeran. Kada uspjete da publiku zamislite kao svog saveznika onda je i strah automatski smanjen na nivo koji vam omogućava da sa sigurnošću održite svoj govor.

Veoma korisna vježba u savladavanju straha od javnog nastupa jeste i praktikovanje takozvanog abdominalnog disanja. Kroz sporo i duboko disanje vi relaksirate svoje tijelo što posljedično utiče na to i da je vaš um manje napet i više spreman da se bez pretjerane napetosti fokusira na zadatak izlaganja. Abdominalno disanje je dobro praktikovati nekoliko dana uoči same prezentacije kao i pola sata prije nego što izađete pred publiku.

Pored navedenog, adekvatan i realan stav je ono što je neophodno kako ne biste sebe sabotirali u izlaganju. Pod realnim stavom podrazumjevamo ideju da budete to što jeste i da ne zahtjevate od sebe da budete savršen i spontan govornik. Naravno vrlo je poželjno da vam pođe za rukom da vaše izlaganje bude sjajno ali to ne znači i da to tako nužno mora biti. Šta je najgore što može da se desi ukoliko vam ne pođe za rukom da brilijantno izložite svoju prezentaciju? Pa verovatno da ne dobijete priznanje publike koje ste željeli. To ipak nije kraj svijeta niti u bilo kom smislu smanjuje vašu vrijednost kao ljudskog bića. Loša prezentacija znači samo da je prezentacija bila loša ali ne i da ste vi u potpunosti loš govornik ili manje vrijedna osoba. Obzirom da strah od javnog nastupa predstavlja jedan od najčešćih razloga zašto se veliki broj ljudi opredjeli za pomoć psihologa, ohrabrujemo sve one koji se bore sa ovim problemom da se obrate našem savjetovalištu. Savladavanje straha od javnog nastupa koji počiva na principima kognitivno bihejvioralne terapije se pokazao kao veoma efikasan metod u tretiranju ovog problema.

 

Comments are closed.