Psihološko savjetovanje

Home »  Psihološko savjetovanje

selfcompassioninsteadofdealdays

Psihološko savjetovanje je namjenjeno rješavanju psiholoških problema, unaprijeđenju mentalnog zdravlja i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva odraslih, djece i adolescenata kroz primjenu kratkog i efikasnog psihološkog savjetovanja sa dugoročnim efektima. Tokom savjetovanja se sprovodi nekoliko vidova psihoterapijskih pristupa, među kojima su: racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija (REBT), terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT), terapija usmjerena na saosjećanje (CFT), te primjena individualnih tretmana psihofizičke relaksacije.